A-A+

无人可懂

2011年04月14日 随笔记录 暂无评论 阅读 3,189 views 次

风循雪,迟今朝而带往尘。以余故,如之何风雪滞歇栽。毋庸思也,此乃正道而已。
初以为付诸竭力则其不倍,哪奈少焉熟与遍胜心力,尽却安恐亦无所不负。怜也。
此日风依雨旧,莫能与之争宠。从而天地皆为一统,而余独落伤之时却思之弥繁。
非惟身无力负,抑亦身病乎。比及善万物之得时,汝之识哪人,得无异耶。
且夫往日已过,斯人丧已,可葬身而不得心与。不知尚识逝情与安,天下皆贻为他人。
卿以为如何,且无宁知晓此言未差分毫,无能无由心生。我会之有一日,便是大好时世。
若决绝于世,可怜稚之为不堪回首。所见类如是,便也不莫能逃离。请穷去却立,庆赋丹。
具以往,终梦之谓也。直伤心伤身伤力。

--------------------------我是分割线--------------------------------------

个人网站:www.cndwzone.com

gtalk:cndwzone#gmail.com

QQ:81446406

QQ空间:http://81446406.qzone.qq.com/

标签:
Copyright © 风恋尘香 保留所有权利.   Theme  Ality

用户登录